nozhan

آخرین اخبار در مورد دامپزشکی چهارمحال و بختیاری

ورود یک هیئت ممیزی از روسیه به شهرکرد

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: یک هیئت ممیزی از کشور روسیه جهت بررسی ظرفیت‌های صادراتی استان در حوزه آبزیان و خوراک آبزیان وارد شهرکرد شد. محمد اسدی اظهار داشت: این هیئت از چند کارخانه و کارگاه تولیدی در چهارمحال و بختیاری بازدید کردند تا مقدمات صادرات فراورده‌های آبزیان را از استان به کشور روسیه فراهم نمایند. کارگاه تولیدیوی با اشاره به توانمندی‌های چهارمحال و بختیاری در زمینه‌های مختلف ...